Kommunikationer Tåg

Läs om alla de möjliga kommunikationssätten som finns, tåg, spårvagn, flyg, taxi och limousiner.

På 1950-talet börjar Stockholm expandera kraftigt utanför innerstaden. Nya förorter växer fram. ABC-staden är ett begrepp där tanken är att de nya stadsdelarna ska innehålla arbetsplatser, bostäder och service. Under 1960- och 1970-talet genomförs Miljonprogrammet för att möta den stora bostadsbristen i Stockholm och landets andra storstäder.

Under 1980- och 90-talet sker nybyggnad främst i form av småhus i kranskommunerna. Men 1990-talet innebär också en renässans för staden och de urbana kvaliteterna. Redan på 1980-talet när Skarpnäck byggdes hade man staden som utgångspunkt men fortfarande som en väl avgränsad del och som en del av ett pärlband. När Hammarby sjöstad m fl områden byggs görs det i anslutning till befintlig stadsbebyggelse, på återanvänd mark och med den traditionella kvartersstaden som förebild och med höga ambitioner vad gäller miljötänkande.

I och med arbetet med Generalplan för Stockholm 1952 etableras en ny syn på planering av stad och trafik. Planen anger en samordnad utbyggnad av vårt nuvarande tunnelbanenät med en rad nya stadsdelar, eller ”satellitstäder”, i ytterområdena. I slutet av 1940-talet påbörjas utbyggnaden av tunnelbanan, till stor del genom konvertering av gamla spårvägsbanor, på grön linje. På 1960- och 70-talet byggs tunnelbanenätet ut intensivt. På 1980-talet kompletteras blå linje och på 1990-talet tillkommer Skarpnäcks station. Under 2000-talet uppgraderas tunnelbanan bl a med ny vagnpark och styrsystem. Av tunnelbaneplanen från 1965 framgår att nätet är tänkt att bli betydligt större, med förlängningar av gröna linjen till Bollmora, av röda linjen till Lidingö och Täby och av blå linjen till Nacka och till Norra Järvafältet. Men utbyggnaden avstannar och dessa delar förblir outbyggda.

1967 läggs spårvagnarna ned. De anses urmodiga och trafikfarliga samtidigt som de begränsar utrymmet för biltrafiken. 1972 startar pendeltågstrafiken. I slutet av 1990-talet börjar spårvagnar rulla igen, fast i stadens halvcentrala delar. Tvärbanan blir snabbt populär och förlängningar planeras och byggs.