Öresundståg

Det finns en övergripande tanke med Öresundståg: att föra människor närmare varandra. oresundstagDet spelar ingen roll om du väljer att åka till nästa station eller hela vägen utomlands. Öresundstågen tar dig snabbt och bekvämt dit du ska. Bakom Öresundståg står Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken, Västtrafik och danska Trafikstyrelsen.
Varje Öresundståg har 229 sittplatser och det finns 111 tågsätt i trafik. 108 stycken används i den länsöverskridande Öresundstågstrafiken och i trafiken över Öresund.Trafiken på alla linjer körs med ett tåg i timmen under hela dagen. På helgerna är det något färre turer.

Mellan Göteborg och Halmstad samt mellan Helsingborg och Malmö går det i rusningstid måndag till fredag två tåg i timmen.

Handikappvänliga tåg

På Öresundstågen har mittvagnen ett lågt och jämnt insteg. Det finns rullstolsplatser och en rymlig toalett.

Öresundstågens handikappvänliga mittvagnOmbordstigning
Nivåskillnaden mellan vagn och plattformshöjd har minimerats. Dörrarna har en bred öppning vilket gör ombordstigning lättare.

Ombord
Fria ytor och golv utan nivåskillnader gör det enkelt att manövrera ombord på Öresundstågen. Rullstolsplats finns mellan mittvagnens dörrar. Vid rullstolsplatsen finns en väggtelefon som kan användas vid behov av hjälp.

Tågvärdarna
På samtliga Öresundståg finns det tågvärdar som hjälper dig med biljettköp, ombord- och avstigning, placering av rullstolen, tidtabellsinformation och annat som är viktigt under resan.