Tåginformation SJ

SJ AB är ett svenskt järnvägsbolag, ägt av staten, med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. Varje dag körs 800 tågavgångar till drygt 160 stationer. sj_bildSJ kör tåg från Narvik i norr till Köpenhamn i söder. Jernhusen ansvarar för stationer, kontor och verkstäder längs den svenska järnvägen.

En tågresa är beroende av samverkan mellan dessa aktörer. I störda lägen är samverkan än viktigare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ge resenärer information och service. Till exempel att stationshus öppnas upp och att en fungerande ersättningstrafik snabbt kan organiseras. Genom satsningar på järnvägen kan vi komma tillrätta med trängseln, minska belastningen på vägnätet och klara klimatmålen.Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 1 450 avgångar, varav cirka 440 i egen regi och ytterligare cirka 1 030 avgångar i upphandlad trafik. SJ trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2013 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

SJ har ett starkt varumärke när det gäller hållbarhet och de flesta vet att tåget är ett miljömässigt bra val. I april 2014 utsågs SJ för fjärde året i rad till det mest hållbara varumärket i transportbranschen (Sustainable Brand Index). SJ blev även utsett Sveriges grönaste varumärke 2013 bland 86 kända varumärken inom åtta branscher.

Sedan 1994 köper SJ 100 % förnybar el från vatten- och vindkraft till att driva tågen, varav hälften är märkt med Bra Miljöval. Lika länge har SJ erbjudit tågresor märkta med Bra Miljöval. Ju fler som väljer tåget desto bättre för miljön – tillsammans bidrar vi till en hållbar utveckling.